Harmonia © Zeeland | please don’t steal. Webmaster: Meinie van Bommel.

AfDELING zEELAND

Wij zijn geen religie en niet verbonden aan enig kerkgenootschap. Het is onze levensovertuiging.

Wij zijn overtuigd van de Grote Geest van Liefde en Waarheid,

de Bron van alle Licht en Leven

die het Al bezielt en door Wie wij,

mens en geest, leven en zijn.

Het embleem van onze vereniging heeft een spirituele betekenis. Elk onderdeel heeft een ook eigen betekenis. De volledige uitleg hiervan kunt u op deze website lezen.

SPIRITUELE AVONDEN VOOR LEDEN EN BELANGSTELLENDEN.

Één keer per maand organiseren wij een openbare- avond die toegankelijk is voor iedereen. Er wordt voor die avond een medium uitgenodigd om de avond te verzorgen. Mogelijk ontvangt u een boodschap van uw gids of een overgegane dierbare. Dit gebeurt meestal aan de hand van door u meegebrachte foto’s, voorwerpen of bloemen (tenzij anders vermeld in het programma).

Één keer per maand is er een avond uitsluitend voor de leden.

Wij hopen u op één van de avonden te mogen ontmoeten.

EMBLEEM.


De Nederlandse Vereniging van Spiritualisten "Harmonia" heeft de overtuiging dat het leven niet ophoudt bij de dood.
Vanuit deze spiritualistische grondgedachte wordt het leven beleefd en bestaat er interesse voor alles wat te maken heeft met die Andere Wereld en de contacten die daaruit (kunnen) voortkomen.
Alle paranormale verschijnselen liggen daarom in de interessesfeer van de spiritualist, die in dit aardse leven zal proberen daar zoveel mogelijk kennis over op te doen.
Hierdoor ontstaat een levensbeschouwing, waarin men tot een harmonieuzer relatie met zichzelf en de totale wereld om zich heen komt.Harmonia-Zeeland is een afdeling van de landelijke vereniging Harmonia Nederland.      

HARMONIA-ZEELAND  

Info:

Uw  mening en bevindingen op onze avonden stellen wij zeer op prijs. Het geeft ons de gelegenheid om de avonden te verzorgen zoals u het graag wilt.

Vul daarom het enquêteformulier in.

Bij voorbaat onze dank.

Laatste update:20 juni 2017