Home

Nederlandse Vereniging van Spiritualisten

“Harmonia” afd. – Zeeland.

Hartelijk welkom bij Harmonia

Wij willen u graag kennis laten maken met onze levensovertuiging

 

Wij zijn overtuigd van de Grote Geest van Liefde en Waarheid,

de Bron van alle Licht en Leven die het Al bezielt en door wie

wij, mens en geest, leven en zijn.

 

Wij zijn overtuigd van het voortbestaan na de dood, in welk leven

wij aankomen zoals wij zijn, met al onze deugden en gebreken

waar wij ontvangen worden door onze geliefden en door dienende

geesten, die daartoe geroepen zijn waar ons lot bepaald wordt

door onze hoedanigheden, gedachten en daden waar wij na vallen

en opstaan, door louteringen en lijden opgevoerd worden tot het

Licht.

 

Wij zijn overtuigd van een voortdurende gemeenschap van de

geestenwereld met die der mensen, vanwaar onze beschermers,

helpers en geleiders uitgezonden worden tot bestrijding van alle

boze macht, tot hulp der zwakken, tot troost der lijdenden en tot

steun van hen, die voor de Waarheid strijden, onder wier leiding

wij onze kracht geven tot verlichting van ongelukkige- en dolende

zielen die door aardse dwalingen en onwetendheid in nevel en

duisternis zijn.

 

Wij zijn overtuigd van een allesomvattende Liefdesmacht, die

redding brengt aan alle Geest, zelfs aan de diepst gevallen ziel

een Liefde die reikt tot over het graf en zoekt tot in de diepste

duisternis niet rustend, voordat de laatste ziel is opgetrokken

in het Eeuwige Licht.

 

Amen