NIEUWS

Nederlandse Vereniging van Spiritualisten

“Harmonia” afd. – Zeeland.

Hartelijk welkom bij Harmonia.

 

Wij willen u graag kennis laten maken met onze levensovertuiging


Wij zijn overtuigd van de Grote Geest van Liefde en Waarheid,

de Bron van alle Licht en Leven die het Al bezielt en door wie

wij, mens en geest, leven en zijn.


Wij zijn overtuigd van het voortbestaan na de dood, in welk

leven wij aankomen zoals wij zijn, met al onze deugden en

gebreken waar wij ontvangen worden door onze geliefden

en door dienende geesten, die daartoe geroepen zijn waar

ons lot bepaald wordt door onze hoedanigheden, gedachten

en daden waar wij na vallen en opstaan, door louteringen en

lijden opgevoerd worden tot het Licht.


Wij zijn overtuigd van een voortdurende gemeenschap van de

geestenwereld met die der mensen, vanwaar onze beschermers,

helpers en geleiders uitgezonden worden tot bestrijding van alle

boze macht, tot hulp der zwakken, tot troost der lijdenden en tot

steun van hen, die voor de Waarheid strijden, onder wier leiding

wij onze kracht geven tot verlichting van ongelukkige- en dolende

zielen die door aardse dwalingen en onwetendheid in nevel en

duisternis zijn.


Wij zijn overtuigd van een allesomvattende Liefdesmacht, die

redding brengt aan alle Geest, zelfs aan de diepst gevallen ziel

een Liefde die reikt tot over het graf en zoekt tot in de diepste

duisternis niet rustend, voordat de laatste ziel is opgetrokken

in het Eeuwige Licht.


Amen