over ons

Harmonia-Zeeland is een afdeling van de landelijke

vereniging “Harmonia” Nederland


De Nederlandse Vereniging van Spiritualisten "Harmonia" heeft

 de overtuiging dat het leven niet ophoudt bij de dood.


Vanuit deze spiritualistische grondgedachte wordt het leven

 beleefd en bestaat er interesse voor alles wat te maken heeft

 met die Andere Wereld en de contacten die daaruit (kunnen)

 voortkomen.


Alle paranormale verschijnselen liggen daarom in de interessesfeer

 van de spiritualist, die in dit aardse leven zal proberen daar

zoveel mogelijk kennis over op te doen.


Hierdoor ontstaat een levensbeschouwing, waarin men tot een

 harmonieuzer relatie met zichzelf en de totale wereld komt.